Tuesday, June 11, 2013

മഴ

മഴ !

ജാലകപ്പാളി കടന്ന് പുറത്തേയ്ക്കു നീളുന്ന കാഴ്ച്ചയ്ക്കും ചെറു മഴവേരുകൾ പൊടിച്ചു തുടങ്ങുന്നു.

മൗനങ്ങളുടെ നരച്ച ആകാശത്തിനു താഴേ പുതുനാമ്പുകൾ മുളപൊട്ടുന്നു.

പ്രതിരോധങ്ങളലിഞ്ഞഴിഞ്ഞ് ഒരു മഴത്തുള്ളിയായി

ഞാനും എന്റെ സമുദ്രത്തെ തേടുന്നു.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home